සාරාවියෝ : තීන්දු තීරණ ගැනීමේ දී පිරිමින්ට වඩා කාන්තාව අව්‍යාජයි

දේශපාලනයට අවතීර්ණ වෙන්නේ මොන අවුරුද්දෙදි ද?


2018 දි. දැන් නියෝජනය කරන්නේ සමගි ජන බලවේගය. කලින් නියෝජනය කලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. එයින් තමයි මන්ත්‍රීධූරය ලැබුනෙත්.

ඔබ ස.ජ.බ ය සමග එකතුවෙන්න හේතුව වුනේ?

ඒ කාලේ ලොකු ආන්දෝලනයක් ගියානේ. අපි ගමේ වැඩකරද්දි එ.ජා.ප නායකයාට විරුද්ධව විශාල මතවාදයක් හැදුණා. ජනතාවගේ කැමැත්ත තිබුණේ ස.ජ.බ යේ නායකතුමාට. ඒ නිසා අපි මිනිස්සුන්ගේ පැත්ත සාධාරණයි කියලා හිතලා ඒ අනුව අපේ අත්දැකීම් අනුව ස.ජ.බයට යන්න තීරණය කලා.

Leave a Reply